Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu

Pembinaan Ketenagaan

SITY RAHMA HARAHAP,S.E

KEPALA BINDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

SAIFUL, S.Pd

Kepala Seksi PTK SMP

SORITUA SIREGAR PAHU

KEPALA SEKSI PTK SD

Marni Hafsah, S.Pd

JF Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan